>Instalacja III generacji (wtrysk wielopunktowy) schemat oraz opis

Opis instalacji
System gazu III generacji (wielopunktowy wtrysk gazu) przeznaczony jest do instalowania w samochodach z wielopunktowym wtryskiem paliwa. W rozwiązaniu tym mieszanka paliwowo-powietrzna powstaje tuż przed zaworem ssącym. W zależności od ilości powietrza napływającego do cylindra w okolice zaworu ssącego podawana jest przez wtryskiwacz benzyny ściśle określona ilość paliwa. Podstawowym wyznacznikiem instalacji gazowych do wtrysku wielopunktowego jest zachowanie zbliżonego do oryginalnego, miejsca powstawania mieszanki gazowo-powietrznej. W instalacji gazowej III generacji gaz podawany jest w sposób ciągły za pośrednictwem dysz wtryskowych bezpośrednio do kolektora ssącego (co eliminuje niekontrolowane wybuchy gazu). Bezpośrednie dostarczanie paliwa (w instalacjach tego typu nie ma miksera) powoduje zachowanie seryjnych parametrów silnika. Za dawkowanie gazu odpowiada sterownik z zaprogramowanymi mapami wtrysku gazu. Zasada działania: Zbiornik gazu zawiera mieszankę propan-butan w stanie ciekłym, która poprzez wielozawór przepływa do reduktora (parownik), tam następuje ogrzanie mieszanki ciepłym lub gorącym płynem z układu chłodzenia i przejście ze stanu ciekłego w lotny. Gaz z reduktora następnie dopływa poprzez dysze wtryskowe do kolektora ssącego. Jest to wtrysk ciągły w fazie lotnej i gaz dochodzi do wszystkich cylindrów jednocześnie. Dawkowanie odbywa się za pomocą dodatkowego układu sterującego, który ma zaprogramowane parametry dawkowania gazu.